X
تبلیغات
رایتل
 
  
مطمئن باش که مهرت نرود از دل ما                مگر آن روز که در خاک شود منزل ما 
  
 
 

 
  
 
پرستوی بارانم باش از دلم کوچ مکن،من به مهمانی چشمان تو عادت دارم.