امام على علیه‏السلام :

خیرخواه‏ترین مردم نسبت به خود ،

فرمانبردارترین آنان از پروردگار خویش است

و خیانتکارترین آنان نسبت به خود ، کسى است که در برابر پروردگارش نافرمانتر باشد .