* پیش از آنکه به رژیم گرفتن مجبور بشویم ،ورزش کنیم و مراقب تغذیه خودمان باشیم.

                          

*ادای صدای دیگران را در نیاورید و لهجه شان را تمسخر نکنید.


*هنگام گرسنگی به خرید مواد غذایی نرو ،چون اضافه بر نیازت خرید می کنی .


*بچه ها را پس از تنبیه در آغوش بگیر.


*هنگامی که در پایان یک روز ،از شدت خستگی از پا می افتی ،لبخند بزن و خدا را از ته دلت شکر کن ،زیرا همین خستگی نشان می دهد که توان سخت کار کردن را داری .


*بخشیدن آسان است اما اینکه بتوان دوباره اعتماد کرد ،داستان متفاوتی است.


* زیر این سقف بلند/ روی دامان زمین/ هر کجا خسته شدی/ یا که پر غصه شدی/ دستی از غیب به دادت برسد/ و چه زیباست که آن ، دست خدا باشد و بس !


*در دنیا ،مهربانی از آن کسانیست که یکدیگر را با هر فاصله ای دوست دارند.


*به باران دل مبند که هر چهار فصل دیوانه ات خواهد کرد.اگر ببارد از شوق . اگر نبارد از دلتنگی.


*از خدا خواستم به من خوشحالی بدهد.خدا گفت:من به تو نعمت هایم را می دهم .خوشحال بودن به خودت بستگی دارد.


*پروردگارا !مرا ببخش که  آن اندازه که حسرت نداشته هایم را خوردم، قدردان و شاکر داشته هایم نبودم.


*چه بسا خداوند هر گره ای که در کار ما می اندازد،همچون گره های قالی باشد که در نهایت قصد دارد با آنها نقشی زیبا بافریند.


*از ذهن تا دهن،فقط یک نقطه فاصله است . تا ذهنت را باز نکرده ای ،دهنت را باز نکن.